Omhoog
Aanmelden

TRANSPARANTIE

TRANSPARANTIE
​EFPIA Disclosure
De publicatie van waardeoverdrachten aan ontvangers is gericht op het rapporteren van de waarden (geldelijk of in natura) aan beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg met wie MSD samenwerkt of in relatie staat, volgens de doelstellingen en bepalingen opgenomen in de toepasselijke nationale code. Voor de individuele openbaarmakingen is toestemming verleend door de individuele ontvangers; dergelijke toestemming werd gegeven opdat MSD de toepasselijke nationale code zou kunnen naleven.
 
Deze publicatie verleent de bezoekers van onze website of van de nationale platformen geen algemene toestemming tot het verder verwerken van de gegevens van de gezondheids beoefenaars. Voor een goed begrip van deze rapportage zoals die op deze website is gepubliceerd, verwijzen wij de lezer naar de Methodologische Nota, waarin de betekenis en inhoud van de gerapporteerde waardeoverdrachten worden toegelicht.
 
België
 
Groothertogdom Luxemburg 

 
   

    

      
 
   

  bottomfooter_Dutch