Caregiver
Pneumokokkenziekten

Samen tegen pneumokokkenziekten.

Pneumokokkenziekten is een verzamelterm voor verschillende soorten infecties veroorzaakt door een specifieke bacterie genaamd Streptococcus pneumoniae. Deze infecties kunnen gaan van oor- en sinusontsteking tot longontsteking en bloedbaaninfecties.1

Elk jaar zorgen Streptococcus pneumoniae voor 5800 hospitalisaties2 en 430 overlijdens2 onder Belgische volwassenen ouder dan 50. Bij 65-plussers loopt het sterftecijfer op tot 12%.3

Deel deze pagina

Er sterven elk jaar 430 patiënten ouder dan 502 aan IPZ.*

Op jaarbasis leiden pneumokokkenziekten tot de dood van 430 Belgische volwassenen ouder dan 50.2

Dit is ongeveer het aantal mensen dat nodig zou zijn om 3 bussen te vullen.

Jaarlijks worden 5800 patiënten ouder dan 50 gehospitaliseerd.2

5800 Belgische patiënten belanden in het ziekenhuis vanwege een pneumokokkeninfectie.2 Al deze patiënten zijn volwassenen ouder dan 50.

Dit is bijna 6 keer de volledige bevolking van Vlaanderens kleinste stad.4

De Belgische Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie3 voor IPZ* aan.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt sinds 2014 pneumokokkenvaccinatie aan voor gezonde volwassenen ouder dan 653, en voor bepaalde risicogroepen.

WAAROM is er geen door de overheid gefinancierd vaccinatieprogramma?

Gefinancierde vaccinatie voor volwassenen

Waarom is er geen door de overheid gefinancierd vaccinatieprogramma voor volwassenen?

Ondanks een positieve aanbeveling van de Belgische Hoge Gezondheidsraad is de vaccinatiegraad in Vlaanderen zeer laag (slechts 8.6%5), veel lager dan bij griep (51.9%5) en COVID-19 (80%).6 Dit is deels te wijten aan het feit dat het vaccin voor volwassenen in België niet door de overheid wordt gefinancierd.

In 2020-2021 financierde de Vlaamse overheid een éénjarig programma voor vaccinatie tegen pneumokokkenziekten in woonzorgcentra.

Nu dit programma is afgelopen blijft België één van de enige West-Europese landen zonder een door de overheid gefinancierd vaccinatieprogramma voor oudere volwassenen.7–15

Dit is in tegenstelling tot landen zoals Nederland, Denemarken en Zweden.7, 8, 9

Previous
Next
Previous
Next

Wat zijn de statistieken over ziekenhuisopnames en overlijdens?

Voor volwassenen ouder dan 50 ligt de kans op hospitalisatie lager dan voor 65-plussers. Toch veroorzaken pneumokokkenziekten jaarlijks de hospitalisatie van 5800 Belgische volwassenen die ouder zijn dan 50.2

Naarmate mensen ouder worden neemt de kans op het ontwikkelen van ernstige symptomen die leiden tot hospitalisatie en overlijden toe. Voor 65-plussers bedraagt het sterftecijfer 12%. Voor volwassenen die ouder zijn dan 85 verdubbelt het sterftecijfer tot 24%.3

Hoe kunt u zichzelf beschermen tegen pneumokokkenziekten?

Er zijn verschillende manieren, zoals nauw contact vermijden met zieke mensen, een goede handhygiëne toepassen bij hoesten, niezen en neus snuiten en vaccinatie.

Wordt vaccinatie aanbevolen?

Vanwege het hoge aantal ziekenhuisopnames en sterftegevallen op jaarbasis, in combinatie met het hoge risico op cardiovasculaire complicaties wordt vaccinatie aanbevolen door zowel experten als de Belgische Hoge Gezondheidsraad.3

Ondanks deze aanbeveling laat minder dan 10% van de risicogroep zich vaccineren. Er bestaat geen door de overheid gefinancierd vaccinatieprogramma.

Waarom is er geen vaccinatie­programma?

De lage vaccinatiegraad is deels te wijten aan het gebrek aan een door de overheid gefinancierd vaccinatieplan voor volwassenen.

In tegenstelling tot andere West-Europese landen zoals Nederland, Denemarken en Zweden, kent België geen door de overheid gefinancierd vaccinatieprogramma voor volwassenen.7, 8, 9

Dit is hoe jij kan helpen!

Als je het eens bent dat pneumokokkenziekten een belangrijke impact kunnen hebben en dat preventieve maatregelen nodig zijn, kan je helpen door dit onder de aandacht te brengen.

Dit kan je doen door deze webpagina te delen, door hierover te spreken met je vrienden en familie of door het downloaden en delen van de informatiebrochure over pneumokokkenziekten en de gevolgen hiervan.

Surf naar www.pneumoinfo.be voor meer informatie over pneumokokkenziekten

* IPZ: Invasieve Pneumokokkenziekten
* HGR: Hoge Gezondheidsraad

Referenties

1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties. Last Access: 01/2023.
2. Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last Access: 01/2023.
3. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last Access: 01/2023.
4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_in_Vlaanderen. Last Access: 01/2023.
5. https://www.sciensano.be/sites/default/files/va_nl_2018.pdf. Last Access: 01/2023.
6. https://covid-vaccinatie.be/en. Last Access: 01/2023.
7. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004078.pdf. Last Access: 01/2023.
8. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-44-45---2020. Last Access: 01/2023.
9. https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/vaccinations/vaccination-programmes/#:~:text=In%20Sweden%2C%20children%20are%20offered,children%20and%20adults%20at%20risk. Last Access: 01/2023.
10. https://www.hse.ie/eng/health/immunisation/hcpinfo/othervaccines/pneumo/. Last access: 01/2023.
11. https://www.gov.uk/government/publications/vaccine-update-issue-320-april-2021-european-immunisation-week-special-edition/vaccine-update-issue-320-april-2021-european-immunisation-week-special-edition. Last access: 01/2023.
12. https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Neumococo_Gruposriesgo.pdf. Last access: 01/2023.
13. https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0112015-de-23062015-pdf.aspx. Last access: 01/2023.
14. https://www.ordinefarmacistirimini.it/files/indicazioni_organizzative_per_lofferta_ai_65enni_della_vaccinazione_antipneumococcica.pdf. Last access: 01/2023.
15. https://szu.cz/tema/vakciny/ockovaci-kalendar-v-cr?highlightWords=O%C4%8Dkovac%C3%AD+kalend%C3%A1%C5%99+%C4%8CR. Last access: 01/2023.
16. Kimberly M. et al. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Pneumococcal disease in adults OFID 2018.

BE-NON-01594. Date of last revision: 03/2023.