VACCINS

 

Vaccines, the most successful public health measure

Vaccins behoren tot de meest kostenbesparende verwezenlijkingen in de volksgezondheid en leiden tot aanzienlijk lagere kosten m.b.t. ziekenhuisopnames, behandelingen, invaliditeit, uitbarstingen van ziekte en verlies van productiviteit. Ze hielpen bij de preventie van meer dan 30 veelvoorkomende infectieziekten[1] en redden wereldwijd jaarlijks ongeveer 3 miljoen levens [2].
MSD heeft een belangrijke en definiërende rol gespeeld in de geschiedenis van vaccins. Wij zijn trots op ons rijke biotechnische erfgoed dat zich uitstrekt over een ganse eeuw, en op onze bewezen ervaring in het aanbieden van goed verdragen en doeltreffende vaccins aan miljoenen Europeanen. Onze portfolio met vaccins, die de beste in haar soort is, bevat onder meer producten voor kinderen, adolescenten en volwassenen, en heeft bijgedragen tot de preventie van een aantal ziekten, waaronder ziekten die nu zeldzaam geworden zijn, zoals de mazelen en de bof, tot ziekten waarvan men nooit dacht dat ze voorkomen zouden kunnen worden, zoals gordelroos en baarmoederhalskanker.

MSD blijft zich engageren om oplossingen te vinden voor ziekten die mensen treffen van alle leeftijden, waar ook ter wereld. MSD Vaccins bevindt zich op de eerste rij bij het vinden van innovatieve oplossingen om infectieziekten wereldwijd te helpen voorkomen.

Vandaag de dag ontwikkelen wij vaccins tegen nieuwe infecties, verbeteren we bestaande vaccins en zoeken we naar manieren om onze vaccins nog aanvaardbaarder te maken – bijvoorbeeld door het aantal vaccins in één enkele injectie tot een maximum te brengen.

Het is onze ambitie om de onbetwistbare leider te zijn in vaccins, gekend voor onze innovatie, expertise, ethiek en toewijding voor het beschermen van de levens van kinderen en volwassenen. Elk kind, elke vrouw en elke man verdient het om gespaard te blijven van ziekten die door vaccins kunnen vermeden worden.

Onze producten *

Vaccin Helpt beschermen tegen
ROTATEQ® Gastro-enteritis door rotavirus
M-M-RVAXPRO® Mazelen, de bof, rodehond
PROVARIVAX® Varicella (waterpokken)
GARDASIL® Humaan papillomavirusziekten veroorzaakt door 4 HPV-types
GARDASIL®9 Humaan papillomavirusziekten veroorzaakt door 9 HPV-types
VAQTA®Junior Hepatitis A
VAQTA® Hepatitis A
HBVAXPRO®10 µg Hepatitis B
HBVAXPRO®40 µg Hepatitis B
PNEUMOVAX 23® Pneumokokkeninfectie
ZOSTAVAX® Gordelroos

Link naar de Samenvatting van de productkenmerken van al de bovenstaande producten: e-compendium.be website http://www.e-compendium.be, bekeken op 24 januari 2017

[1] WGO, UNICEF, Wereldbank. State of the World’s Vaccines and Immunization (Status van vaccins en immunisatie in de wereld), 3e editie. Genève, Wereldgezondheidsorganisatie; 2009. http://who.int/immunization/sowvi/en/ laatst bekeken in november 2016

[2] Wereldgezondheidsorganisatie. Immunization Coverage (Immunisatiedekking). April 2013; Fact Sheet 378.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/enlaatst bekeken in november 2016.


CORP-1207372-0000 Date of last revision 01/2017