PRIVACYBELEID

 

In ons bedrijf begint privacy met vertrouwen

In 2001 richtte de hoofdzetel van MSD België (Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), dat buiten de VS en Canada onder de naam MSD actief is), een privacykantoor op dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van en het toezicht op een algemeen privacyprogramma voor al onze activiteiten wereldwijd. Ons programma is gebaseerd op vier privacywaarden die de grondslagen vormen voor verantwoorde betrokkenheid, interacties en verantwoord gebruik van informatie over mensen:

    • respect tonen voor individuele privacyverwachtingen,
    • vertrouwen opbouwen en handhaven,
    • inbreuken op de privacy voorkomen,
    • de letter en geest van de privacy- en gegevensbeschermingswetten over de hele wereld naleven.

Ons privacyprogramma is gebouwd op een platform van organisatorische verantwoordelijkheid voor privacy, een goed beheer van de gegevens die we gebruiken om onze activiteiten te verrichten, coherente algemene privacypraktijken en -normen die onze traditie voortzetten om binnen onze bedrijfsvoering hoge ethische normen in acht te nemen, en een continu toezicht zodat we kunnen blijven inspelen op veranderende privacyverwachtingen aangezien de technologie en onze activiteiten constant evolueren. Voor meer informatie over ons programma verwijzen we naar het hoofdstuk over het algemene privacyprogramma in ons rapport inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen..

Onze benadering van privacyvertrouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat vertrouwen een kernwaarde van privacy is die van doorslaggevend belang is voor onze bedrijfsmissie om innovatieve producten en diensten, die wereldwijd levens redden en verbeteren, te ontdekken, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Daarom is de strategie voor ons algemeen privacyprogramma opgebouwd rond twee belangrijke doelen die erop gericht zijn vertrouwen te creëren in hoe wij met mensen omgaan en hoe wij informatie over mensen wereldwijd bekijken, gebruiken en doorsturen.

Coherente algemene normen Transparantie
Sinds we ons algemeen privacyprogramma in 2001 instelden, hebben we hard gewerkt om coherente algemene privacynormen in te voeren en te handhaven. Deze staan immers garant voor de manier waarop wij onze verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming in alle landen en regio's nakomen, en ze ondersteunen onze certificaten onder de volgende door toezichthouders erkende privacykaders:
    • US-EU Safe Harbor (2001)
    • US-Swiss Safe Harbor (2009)
    • APEC Cross Border Privacy Rules     (2013)
    • EU Binding Corporate Rules (2016)
    • US-EU Privacy Shield (2016)
    • US-Swiss Privacy Shield (2018)
Elk van onze certificaten is gebaseerd op ons beleid inzake grensoverschrijdende privacyregels (Cross Border Privacy Rules Policy)
Wij beseffen dat het voor mensen moeilijk en overweldigend kan zijn om te begrijpen op welke verschillende manieren er allemaal informatie over hen kan worden ingekeken, opgespoord, verzameld, gedeeld, gebruikt, geanalyseerd en doorgegeven. Daarom trachten wij onze praktijken op diverse wijzen transparant te maken voor zowel de mensen over wie wij informatie verwerken als de toezichthouders en hun medewerkers die onze praktijken beoordelen. Belangrijke voorbeelden zijn:
    • Onlineprivacy – ons beleid inzake internetprivacy (Internet Privacy Policy) beschrijft de manieren waarop wij online informatie over mensen verwerken;
    • Cookies – onze verplichtingen inzake cookieprivacy (Cookie Privacy Commitment) ondersteunen ons internet en beschrijven de manieren waarop onze websites en onlinediensten cookies en andere onlinetrackers gebruiken;
    • Uitgebreide privacyverklaringen – deze zijn bedoeld om een gedegen perspectief te bieden op hoe onze privacypraktijken van toepassing zijn op specifieke belanghebbenden;
    • Privacybeleid voor mobiele apps als aanvulling op ons beleid inzake internetprivacy, waarvan we hieronder enkele privacyverklaringen inzake mobiele apps vermelden;
    o Bescherming van RSZ-nummers en andere door de overheid verstrekte identificatienummers; en
    o Inhoudelijke verklaringen, die we verstrekken op het moment dat u onze diensten gebruikt of eraan deelneemt.
Lees voor meer informatie Transparantie en privacy (Transparency and Privacy).

Transparantie in ons privacyprogramma

Onze privacyverklaringen zijn een belangrijk aspect van onze benadering van transparantie in wat we met persoonlijke informatie doen.


Meer informatie over transparantie en privacy in ons bedrijf

Vragen over privacy?

Contacteer ons:
MSD in Belgium
Privacy Office
Lynx Binnenhof, 5
B-1200 Brussel


E-mail: MSD Belgium Privacy Office