WERKEN BIJ MSD

 

Werken bij MSD

Bij MSD delen we een uitzonderlijke passie: de gezondheid en het welzijn van de mens verbeteren, overal ter wereld.

We worden gedreven door het idee dat een geneesmiddel er is voor de mens en niet dient om winst te maken. Wat we ook doen - onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, marketing of ondersteuning bieden - altijd is ons werk gericht op het behoud en de verbetering van het leven van de mens. Wij zijn allemaal trouw aan de meest strikte normen op het vlak van ethiek en integriteit en streven naar het hoogst mogelijke niveau van uitmuntendheid op alle niveaus in het bedrijf.

De bedrijfscultuur en het management van MSD worden volledig gesteund door onze leiders. Ons model voor leiderschap is de leidraad op alle niveaus in het bedrijf. Bij MSD hebben we twee doelen: we zijn niet enkel gefocust op bedrijfsresultaten maar ook op de tevredenheid van onze medewerkers.

Dit betekent dat elke medewerker in staat moet worden gesteld om zijn of haar bijdrage te leveren en zich optimaal te ontwikkelen. In het MSD Leiderschapsmodel wordt de visie van het bedrijf beschreven met betrekking tot het optimaliseren van de bedrijfsprestaties en de tevredenheid van de medewerkers.

Dit wordt weerspiegeld in twee belangrijke aandachtspunten: individuele competenties ontwikkelen en een productieve werkomgeving creëren.

Professionele ontwikkeling Loopbaanontwikkeling is belangrijk voor ons. Onze mensen leren constant bij. We bieden gestructureerde processen, hulpmiddelen en een bedrijfscultuur die de medewerkers helpen om hun loopbaan vorm te geven en hun potentieel volledig te ontwikkelen.
Bij MSD wordt u zelf verantwoordelijk gemaakt voor uw loopbaan door van professionele ontwikkeling een zelfgestuurd proces te maken. We bieden opleidingsmogelijkheden en initiatieven in die zin, zowel intern als met externe partners, en u krijgt de steun van uw manager om bij te leren en uzelf verder te ontplooien. Mogelijke ontwikkelingskansen zijn on-the-job opties, zoals stretch assignments om het aanpassingsvermogen te toetsen, mentoring, shadowing, rotatieprogramma's en leiderschapsprojecten. We bieden ook uitgebreide, wereldwijd toegankelijke trainings- en ontwikkelingshulpmiddelen.
Evenwicht werk/privélevenMSD wil een productieve werkomgeving creëren, een omgeving waarin plaats is voor respect voor iedereen, waarin teamwerk wordt aangemoedigd, flexibiliteit wordt gestimuleerd en waarin wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen werk en privéleven.
We geloven dat flexibiliteit op het werk noodzakelijk is om competitief te blijven op de markt, om talent aan te trekken en te behouden en om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Dit beleid vormt de algemene structuur voor verschillende soorten flexibiliteit.