HOE WIJ WERKEN

 

Hoe MSD werkt

MSD wil het pad vrijmaken voor een gezondere toekomst en stippelt ook de weg uit om het doel te bereiken.

We beseffen heel goed dat MSD-producten een impact hebben op het leven en welzijn van de mens overal ter wereld. Dit besef blijkt uit de strenge normen die we hanteren. Dit normenbesef verwachten we ook bij iedereen met wie we samenwerken. Dit samenwerken dient open en integer te gebeuren, met respect voor de hoogst mogelijke ethische normen. Dit betekent concreet:

  • •We garanderen alle geldende internationale wetten en regels na te leven.
  • •Ons engagement tegenover de ethische bedrijfspraktijk willen we voortdurend versterken, op elk niveau in het bedrijf. Daartoe is het MSD Office of Ethics in het leven geroepen en werd de MSD-gedragscode opgesteld.
  • •In het MSD-privacybeleid werd rekening gehouden met ieders individuele privacyverwachtingen.